Кабелът често съдържа ценна мед, алуминий и олово – а понякога и по-редки метали. Има обаче допълнителни стъпки при специализираната обработка- рециклиране на кабел за извличане на цветните метали в сравнение с обикновена алуминиева кутия или стоманен прът, например.

Защо рециклираме кабелите?

Основната причина поради, която е необходимо рециклирането на отпадъчните кабелите е, че те оказват негативен ефект върху околната среда. Този процес е рационален от гледна точка на това, че се освобождават складови площи, където се държат тези скрап кабели, икономически изгоден и не е разрушителен за околната природа. Обработката на кабелите и превръщането им от опасен отпадък в полезен и повторно използваем ресурс носи огромни екологични и икономически ползи в сравнение с първичното леене на метали. Рециклирането осигурява големи количества преработена суровина и така позволява генериране на приходи от стари кабели и електрически уреди.

Затова и в България вече съществуват специализирани фирми като нашата в Добрич за рециклиране на отпадъчните кабели. Deniz 2000 Recycling предлага услуги по събиране и рециклиране, както и конкурентни цени при изкупуване на всички видове кабели за скрап. Разполагаме с машини за сваляне на изолация от старите кабели. Обелването на кабелите чрез тези машини подобрява чистотата на получените суровини и тяхното по-лесно сортиране. Модерната технология ни позволява да използваме машини, с които кабелите се обработват до напълно отделянето на метала от изолацията. Благодарение на тях процесът на рециклиране става прост, практичен и ефективен.

В нито една част от нашия производствен процес не се използват вода, огън или химикали. Извършваме процеси на рециклиране с най-подходящите машини.

      

Рециклиране на радиатор

Радиаторите са от съществено значение за автомобили, камиони и други превозни средства. Те са използваеми все още и в домашната отоплителна система.

Чудите се какво общо имат двете неща?
Общото е, че и кабелът и радиаторът са чудесен материал за рециклиране. Направени са почти изцяло от метал, който е много лесен за рециклиране.

Ако трябва да обобщим казаното дотук може накратко да отбележим, че рециклирането на скрап кабели се изразява в отделяне на метала от неговата изолация, сепариране на двете суровини и др.

Помагаме за решаването на екологични проблеми

20+
Години опит
5000+
Годишен Капацитет
1500+
Доволни клиенти